top of page

De tijd dat bedrijven en ondernemers zich alleen maar bekommeren over geld is hopelijk snel voorbij.  Mensen vinden dat het leven andere dimensies nodig heeft. Mensen voelen dat ze iets te brengen hebben op deze wereld dat zin en lading geeft aan hun werk en ondernemerschap. Ze voelen een “purpose”, een hoger doel voor zichzelf of voor hun bedrijf. Vanuit deze purpose willen ze een positieve bijdrage doen.

Stichting Travel Impact Lab wil mensen die een positieve bijdrage willen doen, helpen om kracht te zetten. We zijn een Travel Impact Lab. We verwachten dat alle trajecten die in het Lab worden georganiseerd Impact gaan hebben. Maar wat is Impact?

Impact is kort voor “Positieve Impact op de mens en de wereld”. Positieve Impact is breed gedefinieerd door de Verenigde Naties doormiddel van de “Sustainable Development Goals”.  Er zijn in totaal 17 doelen en als je één of meer van deze doelen nastreeft dan kun je een positieve bijdrage doen. Bekijk hier alle SGD's. De 17 doelen zijn georganiseerd langs de dimensies People, Planet en Profit.

WAT IS IMPACT?

Bij impact gaat het primair om de mens en de wereld. Winst en economische continuïteit zijn meer randvoorwaardelijk. Als het economisch niet klopt dan kan de impact snel weer verdwijnen. Bij de meeste dingen die je onderneemt zijn er zowel negatieve als positieve elementen. Je kunt spreken van positieve impact als de positieve elementen zwaarder wegen dan de negatieve. Die weging is wel vrij subjectief en ook persoonlijk. Zo’n weging moeten we dan ook met elkaar maken in het Lab.

In de realiteit van vandaag zijn veel businessmodellen in de reiswereld overwegend negatief voor de planeet en soms ook voor mensen. De eerste stap kan dan zijn om negatieve effecten te verminderen, te compenseren of te vervangen door positieve effecten. Deze initiatieven kun je scharen onder positieve impact en passen ook binnen de doelstelling van het TIL.

Hoe kunnen startups en innovaties van reisbedrijven bijdragen aan duurzame impact voor People, Planet en Profit?

verlaten Road
hands_togerther.jpg
PIJL.png

Als je bij de opstart van je reisconcept zorgt dat je per saldo een positieve uitwerking hebt op mensen en/of de wereld kun je impact op een hoger level realiseren. Als je fris begint als startup dan kan impact direct een belangrijk fundament worden voor wat je doet.
 

Tot slot kun je nog een hoger level van positieve impact bereiken als je ook binnen de organisatie van het bedrijf of startup positieve impact weet te bereiken. Dit is een invalshoek dat in het vuur van het doel kan worden vergeten.  Er is dan bijvoorbeeld veel hiërarchie, er zijn strakke regels, er is hoge werkdruk, gebrek aan ontplooiing, geen aandacht voor het plezier en geluk van de medewerker. Je kunt dit bijvoorbeeld staven met de criteria van het Great Place To Work instituut. Het is daarbij goed om te beseffen dat deze vorm van impact het meest direct door het bedrijf kan worden beïnvloed.

dylan-gillis-533818-unsplash.jpg

Liever zijn we wat ambitieuzer

Krul.png

We willen binnen het Travel Impact Lab samenwerken en creëren vanuit een Impact mentaliteit. Zo gaan we uit van een mentaliteit van overvloed, waarin iedereen bereid is informatie te delen en elkaar te helpen. We gaan uit van een positief mensbeeld. We gaan er vanuit dat mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, vertrouwd kunnen worden en verantwoordelijkheid dragen. We nodigen iedereen uit om zichzelf te zijn en alle eigenschappen, rationeel, emotioneel en intuïtief in te zetten.

Het Travel Impact Lab heeft geen winstoogmerk en heeft als doelstelling om positieve impact op de wereld te vergroten en een bijdrage te doen aan de effectiviteit van innovatie in de reisbranche. 

 

Natuurlijk hebben partners en deelnemers vaak ook economisch voordeel bij het Lab. Bijvoorbeeld doordat er bijzondere samenwerkingen ontstaan, succesvolle reisconcepten ter wereld komen of doordat innovatieve knowhow een bedrijf nieuwe kansen biedt. Hiermee heeft het Lab ook een economische basis en kunnen de rekeningen betaald worden.

Startups en nieuwe concepten willen meestal groeien en economisch succesvol zijn. Op de wereld gaan steeds meer mensen reizen. Economische groei en toename van het aantal reizen kunnen, als we niet oppassen, flink negatief uitpakken voor de planeet en de mens.  We vinden dat het reizen ook heel positief kan zijn, omdat het bijvoorbeeld unieke mogelijkheden biedt om te ontmoeten, te leren, te verwonderen en anderen te begrijpen en te accepteren. Zolang we dit kunnen doen zonder dat ecologie en sociale context negatief worden beïnvloed hoeven we ons niet tegen te laten houden. Het is nog beter als we deze context juist versterken. Maar dat is wel een grote uitdaging. Een mooie inspiratiebron voor het bewegen binnen de juiste grenzen is het boek van Kate Raworth over de Doughnut Economy.

We zijn benieuwd naar jouw kijk op impact. 

Kom daar gerust een keer over sparren tijdens onze Lab Sparring Sessies

Travel Impact Lab

Een Impact mentaliteit

zwart wit.jpg

BEN JE BENIEUWD?

Eelke Polle.jpg

Je kan ons bereiken via:

RONDJES.png
bottom of page